Zaremba, A., and E. Demir. “ChatGPT: Unlocking the Future of NLP in Finance”. Modern Finance, vol. 1, no. 1, Nov. 2023, pp. 93-98, doi:10.61351/mf.v1i1.43.