Zaremba, A., & Demir, E. (2023). ChatGPT: Unlocking the future of NLP in finance. Modern Finance, 1(1), 93–98. https://doi.org/10.61351/mf.v1i1.43