[1]
Zaremba, A. and Demir, E. 2023. ChatGPT: Unlocking the future of NLP in finance. Modern Finance. 1, 1 (Nov. 2023), 93–98. DOI:https://doi.org/10.61351/mf.v1i1.43.